بررسی الزامات استقرار واحد حسابرسی داخلی در شرکت‌های بیمه بر اساس مدل coso

مدت زمان مطالعه : 3 دقیقه

پیش نویس مصوبه شورای عالی بیمه مبنی بر تشکیل و شرح وظایف کمیته حسابرسی و واحد حسابرسی داخلی به همراه نمونه منشور کمیته حسابرسی و چک لیست‌های حسابرسی شرکت‌های بیمه به منظور حصول اطمینان از اثر بخشی کنترل داخلی، حاصل این پروژه تحقیقاتی است.

بیمه به عنوان صنعتی که برای پذیرش و انتقال ریسک‌های جامعه بشری ‌ایجاد شده است از نقطه نظر سلامت و استحکام مالی از اهمیت بالایی برخوردار است. این صنعت که از مجموعه بازیگرانی شامل شرکت‌های بیمه مستقیم و اتکائی، بیمه گذاران، کارکنان و نمایندگان، سهامداران شرکت‌های بیمه و زیان‌دیدگان تشکیل می‌شود، از آنچنان اهمیتی برخوردار است که در سراسر دنیا ناظرانی برای نظارت بر عملکرد شرکت‌های بیمه به عنوان پذیرنده ریسک تعیین شده که وظیفه اصلی آنها نظارت بر حسن اجرای عملیات بیمه گری و حفاظت از منافع ذینفعان آن از جمله بیمه گذاران است. صنعت بیمه کشور در سالهای گذشته روند آزادسازی و خصوصی‌سازی را طی نموده و سهم بخش خصوصی از بازار بیمه در کشور به تدریج توسعه یافته و ضمن افزایش شمار شرکت‌های بیمه درخواست‌های زیادی برای تاسیس شرکت‌های بیمه جدید مطرح می‌باشد. حضور بخش خصوصی در بازار بیمه از سال 1381 پیرو تصویب آئین نامه شماره 40 مصوبه شورای عالی بیمه در مورد نحوه تاسیس شرکت‌های بیمه خصوصی، به نحوی بود که هم اکنون بیش از 60 درصد بازار بیمه کشور توسط این شرکت‌های بیمه پوشش داده می‌شود و سهم آنها در حال افزایش است. اصولاً هدف از استقرار نظام نظارت بر فعالیت‌های بیمه‌گری حمایت از حقوق بیمه‌گذاران و ایجاد امنیت و ثبات در بازارهای بیمه‌ای و مالی و در نهایت حراست و حفاظت از دارائی‌های ملی است. با عنایت به افزایش تعداد شرکت‌های بیمه خصوصی و خصوصی‌سازی صنعت بیمه و افزایش رقابت در بازار بیمه و با توجه به تصویب آئین نامه حاکمیت شرکتی در موسسات بیمه (آئین نامه 93 مصوب شورای عالی بیمه)، تقویت نظام راهبری و اداره شرکت‌های بیمه و چگونگی نظارت موثر بر بنگاه‌های بیمه امری است اجتناب ناپذیر.
افزایش رقابت در بازار بیمه و سیاست‌های توسعه‌ای در صنعت بیمه منجر به افزایش و گستردگی شبکه فروش در شرکت‌های بیمه گردیده است که این امر نیازمند افزایش کنترل‌های داخلی موثر از طریق اعمال حسابرسی داخلی است. با عنایت به مفاد ماده 12 دستورالعمل کنترل‌های داخلی سازمان بورس اوراق بهادار مصوب 16؍2؍1391 هیات مدیره شرکت‌های پذیرفته شده در بورس مکلف هستند نسبت به استقرار و بکارگیری کنترل‌های داخلی مناسب و اثربخش به منظور دستیابی به اهداف شرکت اطمینان حاصل کنند و نسبت به استقرار واحد حسابرسی داخلی و کمیته حسابرسی اقدام نمایند. حال با در نظر داشتن این موضوع که تمامی شرکت‌های بیمه خصوصی به صورت سهامی عام دایر شده‌اند و مضافاً اینکه سهام تعدادی از آنها در بورس اوراق بهادار داد و ستد می‌شود و همچنین الزامات و تاکیدات بیمه مرکزی در سند چشم انداز صنعت بیمه جمهوری اسلامی در افق 1404 و مطابق آئین نامه 93 مصوب شورای عالی بیمه و با توجه به حجم فعالیت و ریسک موجود در شرکت‌های بیمه و سوء استفاده‌های اخیر گزارش شده، وجود واحد حسابرسی داخلی اثربخش در شرکت‌های بیمه را توجیه و الزامی می‌نماید.

به دلیل پیچیدگی عملیات بیمه‌گری و الزامات بیمه مرکزی در مورد نظارت موثر بر شرکت‌های بیمه، بررسی الزامات واحد حسابرسی داخلی و تبیین وظایف کمیته حسابرسی شرکت‌های بیمه از سوی سازمان ناظر (بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران) و یا تدوین چارچوبی برای برپاسازی واحد حسابرسی داخلی در شرکت‌های بیمه که بتواند ضمن نظارت و تقویت کنترل‌های داخلی و افزایش اثربخشی آن، موجب حصول اطمینان سازمان ناظر از عملکرد صحیح شرکت‌های بیمه در کشور گردد، اجتناب‌ناپذیر و الزامی است.
موضوع پژوهشی تحت عنوان بررسی ضرورت و الزامات حسابرسی داخلی در شرکت‌های بیمه توسط بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران به پژوهشکده بیمه برای تکمیل اجرای حاکمیت شرکتی مناسب در شرکت‌های بیمه سفارش داده شده است. این پروژه تحقیقاتی به این موضوع می‌پردازد که حسابرسی داخلی چگونه باید در شرکت‌های بیمه اجرا شود تا منجر به تقویت و اثر بخشی سیستم‌های کنترل داخلی گردد.
در این پروژه تحقیقاتی ابتدا وضعیت حسابرسی داخلی شرکت‌های بیمه شناسایی و بر اساس الگوهای بین‌المللی و داخلی، پیش نویس مصوبه شورای عالی بیمه مبنی بر دایر نمودن واحد حسابرسی داخلی و کمیته حسابرسی شرکت‌های بیمه ایرانی تهیه شده به نحوی که این مصوبه بتواند ضمن تامین نظر ناظر اصلی شرکت‌های بیمه (بیمه مرکزی) دستیابی به منافع دیگر ذینفعان را از طریق افزایش و نظارت بر اثر بخشی کنترل‌های داخلی را تضمین نماید.

بر اساس پروپوزال ارائه شده با استفاده از مدل قابلیت حسابرسی داخلی بوسیله تهیه پرسشنامه ابتدا وضعیت کنونی حسابرسی داخلی شرکت‌های بیمه بررسی شد. در مرحله بعد با برگزاری جلسه با خبرگان مالی صنعت بیمه و حسابرسی، وضعیت حسابرسی داخلی شرکت‌های بیمه تشریح و سطح مناسب قابلیت حسابرسی داخلی برای شرکت‌های بیمه مورد بحث و تبادل نظر قرارگرفت. سطح سوم قابلیت حسابرسی داخلی با عنوان سطح یکپارچه از نظر افراد خبره حداقل سطح قابلیت برای حسابرسی داخلی شرکت‌های بیمه فعلی تشخیص داده شد و معیارهای آن برای تهیه پیش نویس مصوبه شورای عالی بیمه جهت حسابرسی داخلی شرکت‌های بیمه بر اساس الگوی قابلیت حسابرسی داخلی تعیین گردید. در مرحله بعدی پروژه و به منظور آنکه مقرر شده بود آخرین چارچوب کوزو مبنای کنترل داخلی در شرکت‌های بیمه قرار داده شود، این چارچوب به همراه مدل سه خط دفاعی در صنعت بیمه تشریح شد تا حسابرسی داخلی شرکت‌های بیمه بر مبنای آنها پایه‌گذاری شود.
در ادامه پروژه وضعیت حسابرسی داخلی در سایر بازار‌های بین‌المللی بیمه مورد بررسی قرار گرفت و استاندارد ناظران بیمه‌ای نیز بررسی شد. قوانین بورس ایران در مورد الزام شرکت‌های بورسی و فرابورسی به داشتن واحد حسابرسی داخلی مورد تعمق قرار گرفت. جمع‌بندی موضوعات تا پایان مرحله سوم پروژه و یا بخش چهارم این گزارش مشخص نمود که چارچوب کلی حسابرسی داخلی در شرکت‌های بیمه همانند تمام شرکت‌های تجاری است و باید الزامات استانداردهای حسابرسی داخلی در آن مدنظر قرار گیرد و صرفاً مواردی که از سوی ناظران تائید می‌شود باید در حسابرسی داخلی شرکت‌های بیمه در نظر گرفته شود.
در نهایت پیش نویس مصوبه شورای عالی بیمه مبنی بر تشکیل و شرح وظایف کمیته حسابرسی و واحد حسابرسی داخلی به همراه نمونه منشور کمیته حسابرسی و چک لیست‌های حسابرسی شرکت‌های بیمه به منظور حصول اطمینان از اثر بخشی کنترل داخلی، حاصل این پروژه تحقیقاتی است./ پژوهشکده بیمه

پایگاه جامع اطلاعات بیمه(اینشورنس اینفو)
0 پاسخ ها

دیدگاه خود را ثبت کنید

میخواهید به بحث بپیوندید?
احساس رایگان برای کمک!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *