بررسی راهکارهای توسعه بیمه های عمر انفرادی در کشور(قسمت اول)

مدت زمان مطالعه : ۳ دقیقه

۱- تعریف بیمه عمرواشاره به رشته های عمر انفرادی رایج درکشور،مطلوبیت هریک و قابلیت درج در بسته های بیمه ایبیمه عمر یا بیمه زندگی قراردادی است که به موجب آن بیمه گر در مقابل دریافت حق بیمه،متعهد می شود که در صورت فوت بیمه شده یا در صورت زنده ماندن بیمه شده در موعد تعیین شده در قرارداد ، سرمایه تعیین شده را به بیمه گزار،بیمه شده یااستفاده کننده معین شده از سوی وی بپردازد.


انواع بیمه های عمر انفرادی را می توان به انواع ذیل تقسیم نمود:
A: بیمه عمر به شرط فوت
B: بیمه عمر به شرط حیات
C: بیمه های عمر مختلط

A: بیمه عمر به شرط فوت
در این بیمه نامه بیمه گر متعهد می شود در صورت فوت شخص بیمه شده در مدت اعتبار قرارداد، سرمایه بیمه  در قرارداد را به استفاده کننده ی تعیین شده در بیمه نامه بپردازد.  انواع آن عبارتند از :

بیمه تمام عمر
در قرارداد بیمه تمام عمر‌، فوت بیمه شده در هر زمان که اتفاق افتد  موجب ایفاء تعهد بیمه گر می گردد. به عبارت دیگر ،‌ بیمه تمام عمر،‌ دارای تاریخ انقضاء نبوده و تامینی دائمی تلقی می گردد. 
در برابر تعهد بیمه گر ، ‌بیمه گزار نیز متعهد پرداخت حق بیمه می باشد که این پرداخت اشکال گوناگون دارد. پرداخت حق بیمه این بیمه نامه،‌ می تواند به صورت یکجا یا به صورت اقساطی باشد . در زمان پرداخت اقساطی نیز به دو  روش عمل می شود ، یا  بیمه گزار متعهد می شود حق بیمه ها را  در تمام طول مدت بیمه نامه(  تا زمان فوت بیمه شده )  پرداخت نماید و یا این که متعهد می شود که اقساط حق بیمه را تا پایان مدت تعیین شده در قرارداد بپردازد. برای مثال ، بیمه گذار برای مدت معین ۱۵تا ۲۰ سال حق بیمه می پردازد و پس از آن مدت ، پرداخت حق بیمه قطع می شود  ولی بیمه شده مادام العمر  بیمه  بوده  و در هر زمان که  فوت  نماید  سرمایه  بیمه عمر به  استفاده کننده پرداخت خواهد شد. امتیاز این نوع بیمه  این  است که بیمه گزار حق بیمه های مربوطه را در زمان اشتغال به کار که درآمد بیشتری دارد می پردازد و هنگام بازنشستگی یا عدم توانایی کارکردن  و کم شدن درآمد ،‌ پرداخت حق بیمه  قطع می شود اما پوشش  بیمه ای مادام العمر وجود دارد.
دراین بیمه نامه به علت مدت زمان بالا جذب بیمه گزار دشوار بوده و اثر آن براحتی برای بیمه گزار قابل درک نمی باشد و در صورت ارایه در بسته های بیمه با سایر رشته ها سازگاری ندارد.

 

این مطلب رو هم از دست ندید: 

تکنیکهای خلق آگهی های تبلیغاتی

بیمه عمر ساده زمانی ( با مدت محدود )
نوعی از بیمه عمر است که موضوع آن فوت به هرعلت بیمه شده،‌می باشد وبیمه گر متعهد  می شود در صورت فوت بیمه شده در مدت اعتبار بیمه نامه سرمایه تعیین شده را به استفاده کننده بپردازد .  هدف از ارائه آن ، تأمین و ایجاد پشتوانه مالی جهت اعضاء خانواده بیمه شده است که در صورت از دست دادن وی سرمایه ای را از بیمه گر  دریافت نمایند. بیمه عمر ساده زمانی را  می توان بر حسب سرمایه مورد تعهد شرکت بیمه به انواع ذیل تقسیم نمود :

بیمه عمر ساده زمانی( با مدت محدود )‌ با سرمایه ثابت
معمولترین شکل بیمه عمر با مدت محدود بیمه نامه ای است با سرمایه ثابت، که در  طول مدت بیمه سرمایه بیمه تغییر  نمی نماید  . ‌در این نوع بیمه ،‌  بیمه گر تعهد  می کند که در ازاءپرداخت حق بیمه توسط بیمه گزار ، برای مدت معین و در صورتی که بیمه شده در خلال آن مدت فوت نماید ،‌ مبلغ ثابتی که در شروع اعتبار بیمه نامه مورد توافق   بیمه گزار و شرکت بیمه قرار گرفته است به استفاده کننده (گان)‌ بپردازد .
این بیمه نامه با توجه به قابلیت تغییر در زمان بیمه نامه (به عنوان مثال یکسال)برای درج در بسته های بیمه ای باعنایت به صدور یکساله سایر بیمه های مورد نظر جهت درج در یک بسته بیمه ای مناسب میباشد و به همین علت برای بیمه گزاران نیز مطلوب تر می باشد.

بیمه عمر ساده زمانی با سرمایه نزولی ( مانده بدهکار )‌
بیمه ای است که با هدف حمایت شخص بیمه شده در مقابل بدهی های وی طرح ریزی گردیده و مبلغ بیمه ( تعهد بیمه گر )‌سال به  سال نسبت به مبلغ بیمه نامه کاهش می یابد و سرانجام در تاریخ انقضاء بیمه نامه به صفر می رسد .
به عبارت دیگر ، در این نوع بیمه نامه تعهدات بیمه گر همانند بیمه به شرط فوت است با این تفاوت که سرمایه متناسب با زمان کاهش می یابد. این نوع بیمه بیشتر به نفع وام گیرندگانی است که مایل هستند در صورت فوت آنان در طول مدت وام  وراث آن ها متعهد به پرداخت اقساط باقی مانده نباشد .
تصور بر آن است که این نوع بیمه نامه مورد استقبال قرار گرفته است در صورتی که از طرف ارایه دهندگان تسهیلات یک ضرورت شناخته شده است وبرای دریافت کنندگان تسهیلات به امری اجباری تبدیل شده است ، هرچند این بیمه نامه موجب حمایت وراث بیمه گزار از جهت باز پرداخت بدهی های بیمه گزار می گردد ولی به هرحال ذینفع این بیمه نامه شخص حقیقی  یا حقوقی وام دهنده می باشد وبرای بیمه گزار به طور عام جذابیت ندارد.

B: بیمه عمر به شرط حیات
نوعی ازانواع بیمه عمر است که موضوع آن حیات بیمه شده می باشد.  در این بیمه نامه تعهد  می شود در صورت حیات فرد بیمه شده در پایان مدت مقرر در بیمه نامه ، سرمایه بیمه نامه به استفاده کننده پرداخت شود  و هدف از ارائه  آن  ،  ایجاد  سرمایه ای  در پایان  دوره خاص برای بیمه شده یا ذینفعی که از جانب وی تعیین می گردد ،  می باشد.این بیمه نامه به علت بلند مدت بودن ،قابلیت درج در بسته بیمه ای را ندارد.

بیمه عمر با استرداد حق بیمه ها 
در این حالت بیمه گر در صورت زنده ماندن بیمه شده در سررسید معین سرمایه بیمه را به او  می پردازد . در صورت زنده نبودن بیمه شده در سررسید تعیین شده بیمه گر متعهد پرداخت سرمایه بیمه نیست ولی باید حق بیمه های دریافتی را بازپس بدهد.
این بیمه نامه بلند مدت بوده و به علت آن که در پایان {در صورت حیات}اصل حق بیمه بازگردانده می شود بدون آن که سودی به آن تعلق گیرد،از این رو در صورت پذیرش ریسک فوت از طرف بیمه گزار ،وی می تواند این حق بیمه ها را در محل دیگری مثل بانک سرمایه گذاری نموده و نتیجه بهتری کسب کند.

 

این مطلب رو هم از دست ندید: 

۱۷ مدل برای ساخت عنوان تبلیغاتی

C: بیمه های عمر مختلط
بیمه عمرمختلط یکی از پرطرفدارترین بیمه های عمر در جهان است که با اضافه نمودن یک برنامه سرمایه گذاری سیستماتیک به بیمه عمر بلند مدت ، روز به روز طرفداران بیشتری را  در اکثر کشورهابه خود جلب می نماید.
این بیمه ، ترکیبی از بیمه های عمر به شرط حیات و فوت است که در آن  ، تعهد   بیمه گر قطعی است و چه در حیات و چه در صورت فوت بیمه شده ، سرمایه بیمه به وی در پایان مدت بیمه نامه و یا به ذینفع وی در طول مدت بیمه نامه قابل پرداخت است .
به موجب این بیمه نامه علاوه بر پوشش بیمه عمر (‌به شرط فوت ) موجبات تشکیل سرمایه برای آینده نیز فراهم می آید . که سرمایه مذکور می تواند برای تامین مواردی از قبیل : تهیه مسکن ،‌هزینه ازدواج ، هزینه های تحصیلی و …. استفاده گردد.
بیمه عمر وپس انداز نیز برای مدت معین صادر می گردد . تعهد بیمه گر در این بیمه نامه به این صورت است که در صورتی که بیمه شده در طول مدت قرارداد فوت نماید مبلغ بیمه به استفاده کننده (گان )‌پرداخت و یا هم چنین در صورتی که بیمه شده در پایان مدت بیمه نیز در قید حیات باشد مبلغ بیمه به خود بیمه شده و یا استفاده کننده (گان) پرداخت می گردد.
بیمه نامه مختلط عمر و پس انداز  با  توجه  به  نوع تعهدات با نام های مختلفی از طرف  شرکت های بیمه عرضه می گردد ، نظیر بیمه  عمر  و تشکیل  سرمایه  ،‌ بیمه نامه عمر و  سرمایه گذاری ، ‌بیمه نامه عمر و پس انداز و…..

انجمن مجازی مدیران بیمه و ریسک-مجید حبیبی

 

این مطلب رو هم از دست ندید: 

۹ اصل تبلیغات موفق

 پایگاه جامع اطلاعات بیمه (اینشورنس اینفو)
0 پاسخ ها

دیدگاه خود را ثبت کنید

میخواهید به بحث بپیوندید?
احساس رایگان برای کمک!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *