بیمه

ضمانت اجرای اعلام خلاف واقع غیرعمدی

/
در صورتی که مطلب اظهار نشده یا اظهار خلاف واقع بعد از وقوع حادثه …
برایان تریسی

پادکست شماره32-كتاب صوتی هدف برايان تريسی

/
كتاب صوتی هدف برايان تريسی در كتاب صوتی هدف نقطه نظراتی بیان شد…