بيمه مهندسی چیست

مدت زمان مطالعه : < 1 دقیقه

بيمه‌های مهندسی يكی از تخصصیترين رشته‌هاي بيمه است و متناسب با فعاليت مهندسين طراحی و در سراسر جهان تقريبا بصورت استاندارد ارايه می شود. بيمه‌های مهندسی از يك نظر به دو گروه تقسيم بندی مي‌شوند:

گروه اول بيمه‌نامه‌هایی هستند كه پروژه‌های عمرانی و زير بنایی را در حين اجرا و به صورت تمام خطر تحت پوشش قرار مي‌دهند. مدت اين گروه از بيمه‌نامه‌های مهندسیبستگی به زمان اجراي پروژه دارد. به اينصورت كه از زمان تجهيز كارگاه تا تحويل موقت به اضافه 12 ماه دوره نگهداری با يك بيمه‌نامه تحت پوشش قرار میگيرد و اگر كار تحويل صاحبكار نشود، مدت بيمه‌نامه نيز با يك الحاقيه تمديد مي‌گردد.

گروه دوم بيمه‌نامه‌هایی هستند كه مناسب زمان بهره‌برداری از كارخانجات، سازه‌های تكميل شده، و ماشين‌آلات و تجهيزات پيمانكاران می باشند. مدت اين بيمه‌نامه‌ها يكسال می باشد و هر سال بايد بيمه‌نامه جديد صادر گردد.

خسارت‌های قابل پرداخت در بيمه‌نامه‌های تمام خطر، خسارات فيزيكی غير‌قابل پيش‌بينی و ناشی از حادثه می باشند. بيمه‌های مهندسیكه خسارت فيزيكی را جبران میكنند حادثه‌اي می باشند، يعني خسارت حتما بايد به‌صورت حادثه بوده و علت حادثه جزء خطرات تحت پوشش بيمه‌نامه باشد، تا خسارت وارده جبران گردد.

از انواع بسيارمتداول بيمه‌های مهندسیمیتوان بيمه‌های زير را نام برد:

1. بيمه تمام خطر پيمانکاران
2. بيمه تمام خطر نصب 
3. بيمه ماشين‌آلات پيمانکاری 
4. بيمه سازه‌های تکميل شده 
5. بيمه فساد کالا (محصول) يا بيمه فساد کالا در سردخانه 
6. بيمه تجهيزات الکترونيک (جبران خسارت بروز حادثه برای تجهيزات الکترونيک)
7. بيمه شکست ماشين‌آلات (جبران خسارت بروز حادثه برای ماشين‌آلات)
8. بيمه عدم النفع ناشیاز شکست ماشين‌آلات (جبران خسارت ناشی از توقف فعاليت در اثر بروز حادثه برای ماشين‌آلات)

توضيح : در كليه بيمه‌های فوق الذكر حسب مورد خسارات‌هاي ذيل جبران می گردند:
1. خسارت‌های مالی وارد به موضوع بيمه در اثر حوادث قيد شده در بيمه‌نامه كه جنبه فيزيكی، ناگهاني و غيرقابل پيش‌بينی دارند.
2. خسارت‌های وارد به اشخاص ثالث (جانی ـ مالی ).

لازم به توضيح است، شما حتی اگر يک کارگاه کوچک با تنها يک دستگاه داريد باز هم مي‌توانيد از خدمات بيمه‌های مهندسیبه ويژه بيمه‌های شکست ماشين آلات و عدم النفع ناشی از شکست ماشين آلات استفاده نماييد.
0 پاسخ ها

دیدگاه خود را ثبت کنید

میخواهید به بحث بپیوندید?
احساس رایگان برای کمک!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *