چه کسانی می‌توانند از دفترچه تامین اجتماعی و مزایای درمانی از استفاده کنند؟

/
چه کسانی می‌توانند از دفترچه تامین اجتماعی و مزایای  درمانی از ا…

دریافت غرامت از دو بیمه‌نامه

/
پوشش‌های حوادث در بیمه عمر، دریافت غرامت از دو بیمه‌نامه در بیم…

چند نکته در خصوص جدول غرامت بیمه حوادث سربازان وظیفه

/
اگر بیمه‌گزار در چندین عضو دچار نقص عضو و ازکارافتادگی شده باشد، …

بیمه حوادث سربازان وظیفه و خدماتی که برای سربازان ارایه می‌کند

/
بیمه حوادث سربازان وظیفه متعهد می‌شود که با دریافت حق بیمه که از فیش ح…

ایجاد وب سرویس متمرکز برای کاهش تقلبات بیمه ای

/
یک پیشنهاد برای هم افزایی ارزیابان خسارت: ایجاد وب سرویس متمرکز…
قانون بیمه

قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲-شرایط مسئولیت کیفری (ماده 140الی 145)

/
بخش چهارم ـ شرایط و موانع مسئولیت کیفری فصل اول ـ شرایط مسئ…

تفاوت خدمات بیمه تامین اجتماعی و بیمه عمر

/
تفاوت خدمات بیمه تامین اجتماعی و بیمه عمر بسیاری از افراد فکر می‌کن…

فرم بیمه تامین اجتماعی چیست و چه اطلاعاتی از بیمه‌شده می‌خواهد؟

/
فرم بیمه تامین اجتماعی چیست و چه اطلاعاتی از بیمه‌شده می‌خواهد؟ فرم بیمه ت…

بازاریابی نوین در صنعت بیمه با INSUR TECH ها

/
امروزه سهم دولت در صنعت بیمه به کمتر از ۴۰ درصد رسیده است و حدود …