قانون 12 در مذاکره و ارتباطات

/
مطلبی را مطالعه می کردم در خصوص قانون 12، این قاعده می گوید در مذاک…

مشتری مداری تقسیم بندی مشتریان - نردبان وفاداری

/
در این مطلب قصد داریم تقسیم بندی انواع مشتریان بر اساس خرید و علاقه م…

ERP (قسمت هفتم)

/
در این بخش برآنیم که بخشی از اثرات سیستم های ERP را به عنوان …

ERP (قسمت ششم)

/
22- ارزیابی فروشندگان نرم افزارهای ERP شرکتهای متعددی در دنی…

ERP (قسمت پنجم)

/
17- پیکربندی نرم افزار ERP « ERP با ارائه یک شیوه منفرد به شرکت ج…

ERP (قسمت چهارم)

/
10- سازگاری ERP با تجارت الکترونیکی «سیستم های ERP به طور کامل اهداف زیر…

ERP (قسمت سوم)

/
8- پیاده سازی ERP 1-8 انواع روشهای پیاده سازی ERP با توجه به این…

ERP (قسمت دوم)

/
3- چرا سازمان ها به ERP نیاز دارند؟ شاید دلایل متعددی درباره ضرورت …

ERP (قسمت اول)

/
مقدمه  "واحد بازرگانی و فروش با ما هماهنگ نیست!! واحد تولید ا…