نوشته های بیمه ای

۱۰ روند برتر بیمه در ۲۰۱۷-کاربرد تحلیل داده در بهبود سوددهی و تجربه مشتری

/
روند ۰۶: کاربرد تحلیل داده در بهبود سوددهی و تجربه مشتری تحلیل…
نوشته های بیمه ای

۱۰ روند برتر بیمه در ۲۰۱۷-استفاده در حال افزایش از دیجیتال و موبایل در مدیریت ریسک و تجربه مشتری بهتر

/
روند ۰۵: استفاده در حال افزایش از دیجیتال و موبایل در مدیریت ریسک و تجربه …
نوشته های بیمه ای

۱۰ روند برتر بیمه در ۲۰۱۷-تأثیر زنجیره بلوکی در محیاسازی عملیات بیمه ساده

/
روند ۰۹: تأثیر زنجیره بلوکی در محیاسازی عملیات بیمه ساده فناوری زنجیره…
نوشته های بیمه ای

۱۰ روند برتر بیمه در ۲۰۱۷-افزایش استفاده از خدمات ارزش افزوده

/
روند۰۸: افزایش استفاده از خدمات ارزش افزوده بیمه گران به گونه قاب…
نوشته های بیمه ای

۱۰ روند برتر بیمه در ۲۰۱۷-محصولات جدید برای اقتصاد مشارکتی

/
روند ۰۴: محصولات جدید برای اقتصاد مشارکتی محصولات جدیدی توس…
نوشته های بیمه ای

۱۰ روند برتر بیمه در ۲۰۱۷-توزیع بیمه مجددا تعریف شده است

/
روند ۰۲: توزیع بیمه مجدداً تعریف شده است توزیع بیمه به سبب ایجاد…
نوشته های بیمه ای

۱۰ روند برتر بیمه در ۲۰۱۷-دینامیک­ های در حال تغییر بازار به دلیل تقسیم بندی زنجیره ارزش

/
روند ۰۳: دینامیک­ های در حال تغییر بازار به دلیل تقسیم بندی ز…
نوشته های بیمه ای

۱۰ روند برتر بیمه در ۲۰۱۷-کاربرد اتوماسیون و هوش مصنوعی در بیمه

/
صنعت بیمه شاهد یک انقلاب آرام اما قطعی است و دو نیرو محرکه ک…
نوشته های بیمه ای

با ساختار نظارت بیمه ای کانادا آشنا شویم

/
با ساختار نظارت بیمه ای کانادا آشنا شویم جزئیاتی از صادرات بیمه…