ایجاد وب سرویس متمرکز برای کاهش تقلبات بیمه ای

/
یک پیشنهاد برای هم افزایی ارزیابان خسارت: ایجاد وب سرویس متمرکز…

فرمول محاسبه خسارت خودروهای غیر متعارف

/
توضیحات مدیرکل امور حقوقی بیمه مرکزی در خصوص فرمول محاسبه خسارت خود…

۱۰ روند برتر بیمه در ۲۰۱۷-کاربرد تحلیل داده در بهبود سوددهی و تجربه مشتری

/
روند ۰۶: کاربرد تحلیل داده در بهبود سوددهی و تجربه مشتری تحلیل…

۱۰ روند برتر بیمه در ۲۰۱۷-استفاده در حال افزایش از دیجیتال و موبایل در مدیریت ریسک و تجربه مشتری بهتر

/
روند ۰۵: استفاده در حال افزایش از دیجیتال و موبایل در مدیریت ریسک و تجربه …

۱۰ روند برتر بیمه در ۲۰۱۷-تأثیر زنجیره بلوکی در محیاسازی عملیات بیمه ساده

/
روند ۰۹: تأثیر زنجیره بلوکی در محیاسازی عملیات بیمه ساده فناوری زنجیره…

۱۰ روند برتر بیمه در ۲۰۱۷-افزایش استفاده از خدمات ارزش افزوده

/
روند۰۸: افزایش استفاده از خدمات ارزش افزوده بیمه گران به گونه قاب…

۱۰ روند برتر بیمه در ۲۰۱۷-محصولات جدید برای اقتصاد مشارکتی

/
روند ۰۴: محصولات جدید برای اقتصاد مشارکتی محصولات جدیدی توس…

۱۰ روند برتر بیمه در ۲۰۱۷-توزیع بیمه مجددا تعریف شده است

/
روند ۰۲: توزیع بیمه مجدداً تعریف شده است توزیع بیمه به سبب ایجاد…

۱۰ روند برتر بیمه در ۲۰۱۷-دینامیک­ های در حال تغییر بازار به دلیل تقسیم بندی زنجیره ارزش

/
روند ۰۳: دینامیک­ های در حال تغییر بازار به دلیل تقسیم بندی ز…