نوشته های بیمه ای

زلزله کرمانشاه: نگران نباشید دولت پشتیبان شماست

/
این جمله ارزشمند به هنگام و بسیار تاثیر گذار از سوی  جناب آق…
نوشته های بیمه ای

یادبود زلزله کرمانشاه: با عنوان هفته ملی آشنایی با زلزله در ایران

/
زلزله کرمانشاه و همه زلزله های بوقوع پیوسته در کشورمان موجب صدمات …
نوشته های بیمه ای

مدیریت ریسک: پیشنهاد تشکیل ستاد مدیریت ریسک کشور زیر نظر نهاد ریاست جمهوری

/
واقعیت اینست که آمار تصادفات رانندگی در کشورمان به نسبت جمعیت در کن…
نوشته های بیمه ای

مدیریت ریسک بزبان ساده: انتخاب تدبیر بجای تقدیر

/
بشر از اولین روزهای زندگی خویش بر روی این کره خاکی همواره با…
نوشته های بیمه ای

امپاتی: درک مفهوم ریسک در اشتغال و تولید ملی

/
پس از آشنایی با مفهوم امپاتی بی درنگ به یاد یک ضرب المثل ازفرهنگ …
نوشته های بیمه ای

بیمه: هموطنان عزیز خدمات بیمه ناجی انسانها در روزهای بحران است

/
واقعه مصیب بار زلزله کرمانشاه درس دردناک و جانسوزی بود که خشم…
نوشته های بیمه ای

ریسک زلزله: مقابله با ریسک زلزله عزم سترگ ملی را میطلبد

/
یکباردیگرریسک زلزله بخشی از پیکره کشورعزیزمان,استان کرمانشاه ر…
نوشته های بیمه ای

حادثه: انسان عاقل از یک سوراخ دوبار گزیده نمیشود

/
اصولا هر حادثه یا مصیبتی ,سناریوی مخصوص به خود را دارد.برای …
نوشته های بیمه ای

بیمه: ای کاش هموطنان با خدمات بیمه آشنا شوند

/
بار دیگر زمین خشم خود را نشان داد.اینبار متاسفانه استان کرمانشاه و هموطن…