دانستنی بیمه

بیمه حوادث سربازان وظیفه و خدماتی که برای سربازان ارایه می‌کند

/
بیمه حوادث سربازان وظیفه متعهد می‌شود که با دریافت حق بیمه که از فیش ح…
دانستنی بیمه

تفاوت خدمات بیمه تامین اجتماعی و بیمه عمر

/
تفاوت خدمات بیمه تامین اجتماعی و بیمه عمر بسیاری از افراد فکر می‌کن…
دانستنی بیمه

فرم بیمه تامین اجتماعی چیست و چه اطلاعاتی از بیمه‌شده می‌خواهد؟

/
فرم بیمه تامین اجتماعی چیست و چه اطلاعاتی از بیمه‌شده می‌خواهد؟ فرم بیمه ت…
دانستنی بیمه

بازاریابی نوین در صنعت بیمه با INSUR TECH ها

/
امروزه سهم دولت در صنعت بیمه به کمتر از ۴۰ درصد رسیده است و حدود …
دانستنی بیمه

موارد ابطال بیمه

/
بطلان بیمه مواد ۱۱و۱۲و۱۸و۳۴ قانون بیمه ناظر به موارد بطلان بیم…
دانستنی بیمه

تاریخچه بیمه تامین اجتماعی در جهان

/
شاید برای شما جالب باشد بدانید که بیمه تامین اجتماعی از کجا …
دانستنی بیمه

سازوکار بیمه تامین اجتماعی

/
سازوکار بیمه تامین اجتماعی بیمه تامین اجتماعی تعهدی میان دولت، کارفرم…
دانستنی بیمه

انواع خدمات بیمه تامین اجتماعی برای بیمه‌شده

/
انواع خدمات بیمه تامین اجتماعی برای بیمه‌شده در گذشته افراد تنها…
دانستنی بیمه

بيمه اشخاص يا زندگی چیست

/
بيمه اشخاص يا زندگی / Life insurance در اين بیمه تعهد بيمه‌گر در…