بیمه

اصل جبران غرامت یا خسارت چیست (Principle of Indemnity)

/
منظور بیمه گذار و بیمه گر هر دو، از انعقاد قرارداد بیمه آن ست …
بیمه

اعضای شورای عالی بیمه چه کسانی هستند و وظایف آن چیست

/
اعضای شورای عالی عبارتند از: رییس کل بیمه مرکزی ایران و معاو…
بیمه

آثار و عواقب اعلام تشدید خطر

/
به محض اطلاع بیمه گر از تشدید خطر و تغییر در موضوع بیمه، او می…
بیمه

مبانی ریاضی عملیات بیمه

/
عملیات بیمه بر محاسبه احتمالات مبتنی بر مقیاس منطقی ریاضی بنا شده ا…
بیمه

بیمه مرکزی ایران

/
بیمه مرکزی ایران نظارت بر فعالیت‌های بیمه‌ای در ایران بر عهده بیمه م…
بیمه

تعریف تکنیکی بیمه

/
بیمه عملیاتی می‌باشد که بیمه گر، بیمه گذارانی که در معرض حاد…
بیمه

نمایندگی‌های بیمه

/
نمایندگی های بیمه در چهارچوب آیین نامه نمایندگی بیمه فعالیت م…
بیمه

استثناهای ریسک موضوع بیمه

/
قانون بیمه مواردی همچون خطر جنگ و شورش را، از طرفی، و ایراد …
nokate bime

اصل داوری(Principle of Arbitration)

/
درصورت بروز اختلاف بین طرفین یک معامله برای جلوگیری از اتلاف وقت برای …