بیمه

مبانی ریاضی عملیات بیمه

/
عملیات بیمه بر محاسبه احتمالات مبتنی بر مقیاس منطقی ریاضی بنا شده ا…
بیمه

بیمه مرکزی ایران

/
بیمه مرکزی ایران نظارت بر فعالیت‌های بیمه‌ای در ایران بر عهده بیمه م…
بیمه

تعریف تکنیکی بیمه

/
بیمه عملیاتی می‌باشد که بیمه گر، بیمه گذارانی که در معرض حاد…
بیمه

نمایندگی‌های بیمه

/
نمایندگی های بیمه در چهارچوب آیین نامه نمایندگی بیمه فعالیت م…
بیمه

استثناهای ریسک موضوع بیمه

/
قانون بیمه مواردی همچون خطر جنگ و شورش را، از طرفی، و ایراد …
nokate bime

اصل داوری(Principle of Arbitration)

/
درصورت بروز اختلاف بین طرفین یک معامله برای جلوگیری از اتلاف وقت برای …
بیمه

استثنای ایراد خسارت عمدی در زمینه بیمه‌های خسارت

/
استثنای ایراد خسارت عمدی در زمینه بیمه‌های خسارت   …
بیمه

دلالان بیمه

/
دلالان بیمه مانند نمایندگان واسطه انجام معاملات بیمه هستند . …
بیمه

بیمه‌های تامین اجتماعی

/
بیمه‌های تامین اجتماعی به منظور اجراء و تعمیم و گسترش انواع…