بیمه

استثنای ایراد خسارت عمدی در زمینه بیمه‌های خسارت

/
استثنای ایراد خسارت عمدی در زمینه بیمه‌های خسارت   …
بیمه

دلالان بیمه

/
دلالان بیمه مانند نمایندگان واسطه انجام معاملات بیمه هستند . …
بیمه

بیمه‌های تامین اجتماعی

/
بیمه‌های تامین اجتماعی به منظور اجراء و تعمیم و گسترش انواع…
بیمه

پیشنهاد بیمه و قبول بیمه گر چیست

/
سندی است که بیمه گذار آینده در آن تقاضای پوشش ریسک اعلامی را می‌نماید . …
بیمه

شرکت‌های بیمه

/
بموجب ماده 31 قانون تشکیل بیمه مرکزی ایران: عملیات بیمه در ایران…
بیمه

بیمه عقدی اتفاقی و مبتنی بر حسن نیت است

/
بیمه عقدی است اتفاقی تنها خطر اتفاقی می‌تواند موضوع عقد بیمه قرار …
بیمه

ضمانت اجرای اعلام خلاف واقع غیرعمدی

/
در صورتی که مطلب اظهار نشده یا اظهار خلاف واقع بعد از وقوع حادثه …
بیمه

اقدام برای جلوگیری از توسعه و افزایش خسارت

/
بیمه گذار باید برای جلوگیری از خسارت مراقبتی را نسبت به موضوع بیمه…
بیمه

زمان شروع پوشش بیمه

/
علی الاصول به محض انعقاد، قرارداد بیمه شروع شده، ولی معمول اس…