در این بخش سعی شده است با جستجو در تمامی وبسایت ها ، مطالبی را که حائز اهمیت می باشد و به دانش تخصصی شما عزیزان در حوزه بیمه و کسب و کار کمک می کند را با ذکر منبع در دسترس قرار گیرد.

اطلاعات بیمه ای

الگوی رفتاری ارتقا دهنده

/
نگاه کلی الگوی رفتاری ارتقاء دهنده بُعدهای رفتاری : I خالص  …
اطلاعات بیمه ای

الگوی رفتاری نماینده

/
نگاه کلی بُعدهای رفتاری : S / I  رفتارهای قابل مشاهده : ساکت و آرام، با ت…
اطلاعات بیمه ای

شگرد فهمیدن زبان بدن

/
فهمیدن زبان بدن دیگران با ۱۰ شگرد ساده شما می‌توانید با…

مدل رفتارشناسی دیسک (DISC) چه کمکی به ما می کند

/
یکی از مهارت های مهم که هر فردی بخصوص مدیران و مذاکره کنندگان باید…
اطلاعات بیمه ای

الگوی رفتاری کمال گرا

/
نگاه کلی بُعدهای رفتاری : C / S  رفتارهای قابل مشاهده : سنجیده، دقیق، محت…

۱۱ اشتباه زبان بدن در مصاحبه استخدامی که شما را غیرقابل اعتماد جلوه می‌دهند

/
این نوشتار به ۱۱ اشتباه زبان بدن در مصاحبه استخدامی می پردازد که…
اطلاعات بیمه ای

الگوی رفتاری خلاق

/
نگاه کلی بُعدهای رفتاری : D / C  رفتارهای قابل مشاهده : محافظه کار و تودا…
اطلاعات بیمه ای

الگوی رفتاری متقاعد کننده

/
نگاه کلی بُعدهای رفتاری : I / D  رفتارهای قابل مشاهده : مشتاق و پر شور و …
اطلاعات بیمه ای

الگوی رفتاری الهام بخش

/
نگاه کلی بُعدهای رفتاری : D / I  رفتارهای قابل مشاهده : نیاز به محبت و تا…