حقوق بیمه

جعل و استفاده از سند مجعول

/
قانون مجازات اسلامی(بخش تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵:  ماده ۵۲۳- جعل و تزویر …
حقوق بیمه

کلاهبرداری

/
قانون مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷:  ماده…
حقوق بیمه

خیانت در امانت

/
قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مصوب ۱۳۷۵: ماده ۶۷۴- هر گاه اموال …
حقوق بیمه

سرقت

/
سرقت حدی: ماده ۲۶۷- سرقت عبارت از ربودن مال متعلق به غیر اس…
حقوق بیمه

تحصیل مال از طریق نامشروع

/
قانون مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری مصوب۱۳۶۷:  ماده…
حقوق بیمه

تغییر کاربری

/
قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها مصوب ۱۳۷۴: …
حقوق بیمه

صدور چک بلامحل

/
جرم صدور چک پرداخت نشدنی (بلامحل) : جهات کیفری چک: ۱-دارا نبودن وجه ن…
حقوق بیمه

اخاذی

/
قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مصوب ۱۳۷۵: ماده ۶۶۹- هر گاه کسی دی…
حقوق بیمه

تخریب

/
آتش زدن اموال به قصد مقابله با حکومت اسلامی: قانون  مجازات اسلام…