بازاریابی و فروش بیمه

نقشه راه بازاریابی دیجیتال | قست دوم (Digital Marketing)

/
قدرت بازاریابی دیجیتال در توانایی اش برای جذب ترافیک هدفمند نه…
بازاریابی و فروش بیمه

نقشه راه بازاریابی دیجیتال | قست اول (Digital Marketing)

/
بازاریابی دیجیتال به معنی ترویج محصولات، خدمات و یا برند یک کسب و کار از طر…
بازاریابی و فروش بیمه

انواع بازاریابی ویروسی

/
یکی از مدل های رایج بازاریابی امروزه، بازاریابی ویروسی است. همانطور …
بازاریابی و فروش بیمه

روش های نوين بازاریابی و افزایش فروش

/
مقدمه: اکنون در دهه ای که ما زندگی می کنیم همه شرکتها از لحاظ…
بازاریابی و فروش بیمه

تفاوت بازاریابی با فروش

/
بازاریابی یا مارکتینگ به انگلیسی:(Marketing) بازاریابی به عنوان فرایندی …
بیمه

تکنیک های فروش

/
برخی تکنیک های معروف حوزه بازاریابی عباتند از : طراحی افزایش فرو…
بازاریابی و فروش بیمه

قدرت تلقین و وضع ظاهر در فروش

/
انسان ها به شدت تحت تاثیر وضع ظاهر قرار می گیرند. داشتن آارمش…
بازاریابی و فروش بیمه

نزدیک بینی بازاریابی چیست؟

/
شرح موضوع تفاوت بین بازاریابی و فروش، بیش از تفاوت معنایی آنها است. …
بازاریابی و فروش بیمه

چگونه برنامه بازاریابی فوق العاده ای طراحی کنیم ؟

/
قدرتی که در درون انسان نهفته است، در طبیعت ممتاز است، هیچ کس…