بیمه مهندسی

معيارهای اختصاصی تعيين نرخ حق‌بيمه رشته نفت، گاز و پتروشيمی در بخش on shore

/
۱-          دارا بودن مجوز انجام كارهاي سرد (cold work permi…
بیمه مهندسی

 معيارهای اختصاصی تعيين نرخ حق بيمه رشته نفت، گاز و پتروشيمي در بخش off shore

/
۱-          نظارت بر عملكرد پيمانكار توسط ناظر شخص ثالث (MWS ,TP) ۲…
بیمه مهندسی

معيارهای عمومی تعيين نرخ حق بيمه رشته نفت، گاز و پتروشيمی

/
۱-          موضوع پروژه ۲-          مدت بيمه ­نامه ۳-          تفكيك زمان…