بیمه مهندسی

ENGINEERING INSURANCE

/
Risks associated with the execution of construction or engineering…
بیمه مهندسی

نکات مهم در بیمه شکست ماشین آلات

/
1- پوشش بیمه ای MB تنها پس از نصب و تست عملکرد صحیح ماشین‌آلات آ…
بیمه مهندسی

استثنائات بیمه تمام خطر پیمانکاران

/
استثنائات عمومی: الف) جنگ (خواه جنگ اعلام شده یا نشده باشد)، ه…
بیمه مهندسی

سرمایه مورد بیمه در بیمه تمام خطر پیمانکاران

/
1- مبلغ قرارداد (مطابق پیمان) 2- مصالح یا اقلام تهیه شده توسط کا…
بیمه مهندسی

نکات مهم در بیمه تمام خطر پیمانکاران

/
1- در صورتی که پیمانکار بخواهد بخشی از مبلغ یا بخشی از مدت پیم…
بیمه مهندسی

بیمه ریسک های تکمیل شده ساختمانی

/
بیمه ریسک های تکمیل شده ساختمانی ( Civil Engineering Complete…
بیمه مهندسی

نکات مهم در بیمه ریسک های تکمیل شده ساختمانی

/
1- نوع ساخت، کیفیت مصالح، نوع و مقدار تأسیسات در تعیین ارزش ساخت …
بیمه مهندسی

بیمه تمام خطر نصب

/
بیمه تمام خطر نصب / Erection All Risks or E.A.R بیمه تمام خطر نصب بیمه…
بیمه مهندسی

نکات مهم در بیمه تمام خطر نصب

/
در صورتی که پیمانکار بخواهد بخشی از مبلغ یا بخشی از مدت پیمان را…