تعریف خطرهای آتش سوزی و انفجار ( Explosion)

/
آتش سوزی (Fire) مراد ازآن سوختن توام با شعله و اشتعال می‌باش…
پرسش و پاسخ بیمه ای

بیمه آتش سوزی

/
بیمه آتش سوزی حفاظت از دارایی و اموال ازجمله اولویت‌های  مهم زندگی ب…

بیمه‌های آتش سوزی (Fire Insurance)

/
بیمه‌های آتش سوزی تامینی است برای جبران خسارت وارد به اموال من…

صاعقه چیست (Lightning)

/
عبارتست از تخلیه الکتریکی (برقی که بر اثر برخورد ابرهای حاوی ا…

حريق يا آتش چيست؟

/
حريق يا آتش چيست؟

بیمه عدم النفع

/
این بیمه نامه برای اولین بار در سال 1880 در انگلستان ارائه شد. …

پوشش ضايعات ناشی از آب برف و باران در بیمه آتش سوزی

/
پوشش ضايعات ناشي از آب برف و باران در بیمه آتش سوزی (Waste wa…

پوشش ضايعات ناشی از آب برف و باران در بیمه آتش سوزی

/
پوشش ضايعات ناشي از آب برف و باران در بیمه آتش سوزی (Waste wa…

فرست لاس (First Loss) در بیمه های آتش سوزی چیست؟؟؟

/
بیمه نامه فرست لاس(First loss) ( اولین آتش سوزی یا اولین خسارت): …