بیمه مسئولیت

بیمه مسئولیت کارفرما

/
ما مسئول حوادث و اتفاقاتی که از عمل و کار ما به افراد دیگر وارد…
بیمه مسئولیت

موارد متفاوت در انتخاب بهترین بیمه مسئولیت پزشکان

/
موارد متفاوت در انتخاب بهترین بیمه مسئولیت پزشکان در این نوشته…
پرسش و پاسخ بیمه ای

بهترین انتخاب برای بیمه مسئولیت پزشکان

/
بهترین انتخاب برای بیمه مسئولیت پزشکان پیش از اینکه به بررسی عوامل مهم و تأثیر…
بیمه مسئولیت

بیمه‌های مسئولیت (Liability Insurances)

/
این بیمه انواع زیان‌های مالی و جانی وارد به افراد غیررا که بیمه گ…
بیمه مسئولیت

بيمه مسئوليت مدنی 

/
رشد و توسعه جوامع بشری، چگونگي ارتباطات انساني را بيش از پيش نزديك و پيچ…
بیمه مسئولیت

انواع بيمه‌های مسئوليت مدنی

/
انواع بيمه مسئوليت مدنی در پنج گروه بشرح زير طبقه‌بندی می گردند:…
بیمه مسئولیت

ازکارافتادگی در قانون تامین اجتماعی

/
ازکارافتادگی یکی از تعهدات پیش بینی شده در قانون تأمین اجتماعی (ب…
بیمه مسئولیت

بيمه اعتبار تضمين

/
بيمه اعتبار تضمين ( Credit insurance and Guarantee) اين بيمه جزء بيمه‌های…
بیمه مسئولیت

بیمه مسئولیت مدیران اردو

/
این بیمه‌ نامه پوشش خسارت‌های جانی احتمالی برای افراد در اردوها و…