جهت مطرح نمودن نظرات و پیشنهادات سازنده خود  بر روی وبسایت پایگاه جامع اطلاعات بیمه ، فرم زیر را تکمیل و برای ما ارسال نمایید.

  • انواع فایل های مجاز : pdf, jpg.