پایگاه جامع اطلاعات بیمه رزومه کاری شما که صرفا جنبه محرمانه دارد را جهت پیدا نمودن شغل مورد نظر شما ، در دسترس کارفرمایان و شرکت های جویای نیروی انسانی قرار می دهد.

  • Accepted file types: pdf.