نوشته‌ها

تعریف خطرهای آتش سوزی و انفجار ( Explosion)

/
آتش سوزی (Fire) مراد ازآن سوختن توام با شعله و اشتعال می‌باش…