نوشته‌ها

مدل رفتارشناسی دیسک (DISC) چه کمکی به ما می کند

/
یکی از مهارت های مهم که هر فردی بخصوص مدیران و مذاکره کنندگان باید…

بیمه: یک معیار برای انتخاب مدیران بیمه ای 

/
تک تازان ، بوروکرات ها ،آتش افروزان و دنباله رو کبیر چهار گروه م…