نوشته‌ها

انتظارات صنعت بیمه از وزیر جدید امور اقتصاد و دارایی

/
شب گذشته ،مجلس شورای اسلامی به چهار وزیر پیشنهادی دولت رای اعتما…
business

جف بزوس چطور ثروتمندترین فرد جهان شد؟!

/
جف بزوس مؤسس، مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره‌ی بزرگ‌ترین فروشگاه ا…

گرداب نقدینگی ، صنعت بیمه را می بلعد

/
گرداب نقدینگی ، صنعت بیمه را می بلعد / افزایش سرمایه هم …

سوسیالیسم و کاپیتالیسم در برابر طوفان

/
(یادداشتی با رویکرد آموزشی به بهانه طوفان نرودا) برانکو مارکتیج…