نوشته‌ها

مدیریت ریسک:اهمیت مدیریت ریسک های مالی و مدیریتی در اقتصاد خانوارها و بنگاههای اقتصادی(قسمت یازدهم )

/
در بخش نرم افزاری حمایت های دولت از تولیدات ملی و کار آفرینی عل…

زلزله کرمانشاه: نگران نباشید دولت پشتیبان شماست

/
این جمله ارزشمند به هنگام و بسیار تاثیر گذار از سوی  جناب آق…

ای کاش برای مقابله با ریسک عقب ماندگی, دوباره به کلاسهای درس بازگردیم !!!!!

/
کلاس -معلم -دانش -بینش -معرفت !!!!! از استاد بزرگ تاریخ و ادب…

اقدامی ارزشمند وکلیدی درافزایش اشتغال و کارآفرینی

/
در این هفته خبری از طریق رسانه ها منتشرشد که بسیار مهم است ,بطوریکه نگارند…