نوشته‌ها

آموزش صوتی بیمه

پادکست شماره 17-هفت نکته مدیریت زمان در برخورد با ایمیل

/
                                                 برای مشاهده م…
آموزش صوتی بیمه

پادکست شماره 16-حکایتی انگیزشی برای اتمام کارها

/
                                                 برای مشاهده م…
آموزش صوتی بیمه

پادکست شماره 14(آموزش فروش و بازاریابی)

/
                                                 برای مشاهده م…
آموزش صوتی بیمه

پادکست شماره 13(آموزش مذاکره تلفنی)

/
                                                 برای مشاهده م…
آموزش صوتی بیمه

پادکست شماره 12-ترفندهای مذاکره پاسخ‌های مثبت-متوالی

/
                                                 برای مشاهده م…
آموزش صوتی بیمه

پادکست شماره 11(هشت روش افزایش درآمد به‌کمک شبکه‌های اجتماعی)

/
                                                 برای مشاهده م…
آموزش صوتی بیمه

پادکست شماره 10(مذاکره گذشته نگر)

/
                                                 برای مشاهده م…
آموزش صوتی بیمه

پادکست شماره 9(مفهوم اعتماد و اعتمادسازی در مذاکره)

/
                                                 برای مشاهده م…
آموزش صوتی بیمه

پادکست شماره 8( امتیازهای مادی و معنوی، نقش جنسیت در امتیاز خواهی)

/
                                                 برای مشاهده م…