نوشته‌ها

تکلیف ملی و حرفه ای صنعت بیمه در فراگیر نمودن بیمه جامع بلایای طبیعی

/
در طی چند سال گذشته انواع حوادث و بلایای طبیعی و انسان ساز را در کشورمان…