نوشته‌ها

نقش مدیریت ریسک در جلوگیری از وقوع آنتروپی در سیستم کلان اجتماعی

/
✍ یادداشت روز : نظریه سیستمی معتقد است هر موجود ،هر گیاه ،هر حی…