نوشته‌ها

اثرگذاری تبلیغات بر میزان فروش – جان فیلیپ جونز( معروف به تئوری قوی)

/
♦️نتیجه ای که جونز به آن رسید این بود که افزایش تبلیغات در کو…