نوشته‌ها

حقوق بیمه

صدور چک بلامحل

/
جرم صدور چک پرداخت نشدنی (بلامحل) : جهات کیفری چک: ۱-دارا نبودن وجه ن…