نوشته‌ها

اخبار بیمه

آيين نامه سرمايه گذاری شورای عالی بيمه موسوم به شماره ٦٠ بالاخره تغيير كرد

/
شورای عالی بیمه در جلسه مورخ 14/11/1388 در اجرای ماده 61 قانون…