نوشته‌ها

اطلاعات بیمه ای

بعد رفتاری I - ‫تاثیرگذاری (Influence)

/
نگاه کلی تاکید بر شکل دهی به محیط با تاثیر گذاری یا متقاعد …
حقوق بیمه

تعطیلات و مرخصی ها

/
الف) تعطیلات تعطیلات هفتگی: تعطیل کردن یک روز معین در هفته از…