نوشته‌ها

ERP (قسمت هفتم)

/
در این بخش برآنیم که بخشی از اثرات سیستم های ERP را به عنوان …

ERP (قسمت ششم)

/
22- ارزیابی فروشندگان نرم افزارهای ERP شرکتهای متعددی در دنی…

ERP (قسمت پنجم)

/
17- پیکربندی نرم افزار ERP « ERP با ارائه یک شیوه منفرد به شرکت ج…

ERP (قسمت چهارم)

/
10- سازگاری ERP با تجارت الکترونیکی «سیستم های ERP به طور کامل اهداف زیر…