نوشته‌ها

بیاییم تدبیر و تعقل را جایگزین تقدیر کنیم

/
سالهای بسیار دور یک غروب پاییزی ، وقتی اذان مغرب از بلند گوی…