نوشته‌ها

حقوق بیمه

نحوه اجرای حکم محکومیت به حبس

/
برای اجرای حکم حبس، ابتدا محکوم علیه احضار و در صورت عدم حضور جلب …