نوشته‌ها

اطلاعات بیمه ای

زبان بدن دیگران

/
زبان بدن دیگران : از دست تا صورت خواند زبان بدن دیگران از دست گرفته تا صورت ب…
اطلاعات بیمه ای

۹ عادت ناپسند زبان بدن

/
۹ عادت ناپسند زبان بدن که به سختی می توان ترک‌ شان کرد …
اطلاعات بیمه ای

هفت نکته اساسی برای یک سخنرانی جذاب

/
  در این مقاله کوتاه و کاربردی سعی شده تا هفت روش ( نکته ) تا…