نوشته‌ها

اصل جبران غرامت یا خسارت چیست (Principle of Indemnity)

/
منظور بیمه گذار و بیمه گر هر دو، از انعقاد قرارداد بیمه آن ست …