نوشته‌ها

ارزش توافق شده (ارزش قراردادی) چیست؟؟؟

/
🔷بهای توافقی شیئی بیمه شده همان بهائی است که مورد قبول بیمه گر قرار گر…