نوشته‌ها

نکات مهم در بیمه ریسک های تکمیل شده ساختمانی

/
1- نوع ساخت، کیفیت مصالح، نوع و مقدار تأسیسات در تعیین ارزش ساخت …