نوشته‌ها

مفهوم کم‌بیمه‌گی و اضافه بیمه‌گی

/
کم‌بیمه‌گی آن است که مبلغ بیمه اعلام شده از طرف متقاضی بیمه، کمتر از…