نوشته‌ها

ارزیابی خسارتهای ساختمانها بعد از وقوع زلزله

/
روز گذشته همایشی به همت انجمن ارزیابان خسارت بیمه تحت عنوان فوق برگزار…

اصلاح آیین‌نامه‌های تنظیم امور ارزیابی خسارت و اکچوئری رسمی بیمه‌ای

/
به غیر از مزایای تشکل ها برای اعضای ایشان، آن‌ها تأثیر مهمی در …