نوشته‌ها

حقوق بیمه

کار اضافی و انواع آن

/
کار اضافی به کاری گفته می شود که علاوه بر ساعات معمولی روزانه و هفتگ…
حقوق بیمه

نکات کاربردی در مورد اختلاف کارگر و کارفرما

/
با توجه به صنعتی شدن جوامع و لزوم پیشرفت های اقتصادی در سایه افزایش کاره…