نوشته‌ها

انواع بيمه‌های مسئوليت مدنی

/
انواع بيمه مسئوليت مدنی در پنج گروه بشرح زير طبقه‌بندی می گردند:…

زمان تمدید بیمه خودرو

/
تاچه تاريخی قبل از انقضای بيمه‌نامه شخص ثالث مي‌توان آن را تمديد ك…

تعدد بیمه چیست ؟

/
تعدد بيمه عبارت است از اين‌كه براي بيمه يك مورد بیمه چند قراردا…