نوشته‌ها

بررسى فقهى مساله بيمه (قسمت دوم)

/
   بيمه معامله معمولى علم و دانائى يکى از شرايط معامله است و مع…