نوشته‌ها

بیمه اتومبیل-بیمه شخص ثالث

شرايط پرداخت خسارت بدون کروکی( بیمه شخص ثالث) چیست؟؟؟

/
1- هر دو خودرو مقصر و زيان ديده در زمان وقوع حادثه دارای بيمه نامه …