نوشته‌ها

ship insurance

بیمه بدنه و ماشين آلات كشتی چیست؟؟؟

/
 در صورتی که بدنه و ماشين آلات و تأسيسات کشتی به علت وقوع هر يک از خطرات…
ship insurance

بیمه بدنه و ماشين آلات كشتی چیست؟؟؟

/
در صورتي كه بدنه و ماشين آلات و تأسيسات آن به علت وقوع هر يک از خطرات …