نوشته‌ها

استثناهای ریسک موضوع بیمه

/
قانون بیمه مواردی همچون خطر جنگ و شورش را، از طرفی، و ایراد …
بیمه اتومبیل-بیمه شخص ثالث

وقتی یک تصادف چند خسارت به بار می‌آورد

/
فرض کنید در یک حادثه جرحی، ‌راننده محکوم به پرداخت چند دیه شود،…