نوشته‌ها

سازمان و ساختار فعالیت بیمه در ایران

/
بیمه در ایران شاهد فعالیت‌های شرکتهای بیمه، نمایندگان و دلالان با نظار…

انسان -خطر-حادثه -خسارت -تعاون -بیمه (بخش چهارم)

/
✍️ یادداشت روز : '''انسان -خطر-حادثه -خسارت -تعاون -بیمه '''(فلس…

انسان -خطر -حادثه - خسارت - تعاون - بیمه (بخش سوم)

/
✍️ '''انسان -خطر -حادثه - خسارت - تعاون - بیمه '''(فلسفه وجودی و س…

صنعت بیمه در ایران مظلوم واقع شده

/
سالهاست بعلت ماهیت شغلی خویش ،در جلسات مختلف با بیمه گذاران و بیمه گرا…