نوشته‌ها

حق بيمه يا بهای تامين بيمه‌گر

/
حق بيمه يا بهای تامين بيمه‌گر / Premium وجهی است که بیمه گذار بابت خرید ب…

اصل جبران غرامت یا خسارت چیست (Principle of Indemnity)

/
منظور بیمه گذار و بیمه گر هر دو، از انعقاد قرارداد بیمه آن ست …
بیمه اتومبیل-بیمه شخص ثالث

ماده ۱۴ قانون بیمه اجباری خسارات وارده به اشخاص ثالث

/
ماده ۱۴  قانون بیمه اجباری خسارات وارده به اشخاص ثالث ماده…

مبانی ریاضی عملیات بیمه

/
عملیات بیمه بر محاسبه احتمالات مبتنی بر مقیاس منطقی ریاضی بنا شده ا…

تعریف تکنیکی بیمه

/
بیمه عملیاتی می‌باشد که بیمه گر، بیمه گذارانی که در معرض حاد…

استثناهای ریسک موضوع بیمه

/
قانون بیمه مواردی همچون خطر جنگ و شورش را، از طرفی، و ایراد …

شرکت‌های بیمه

/
بموجب ماده 31 قانون تشکیل بیمه مرکزی ایران: عملیات بیمه در ایران…

ضمانت اجرای اعلام خلاف واقع غیرعمدی

/
فرض دوم درموردی است که بیمه گر پس از وقوع حادثه موضوع بیمه متوجه…

اقدام برای جلوگیری از توسعه و افزایش خسارت

/
بیمه گذار باید برای جلوگیری از خسارت مراقبتی را نسبت به موضوع بیمه…