نوشته‌ها

قانون بیمه

قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲-شرایط مسئولیت کیفری (ماده 140الی 145)

/
بخش چهارم ـ شرایط و موانع مسئولیت کیفری فصل اول ـ شرایط مسئ…