نوشته‌ها

نوشته های بیمه ای

صنعت بیمه از رخداد زلزله کرمانشاه چه آموخت

/
در هفته جاری ،مجددا زلزله ای با قدرت ۶/۴ ریشتر بار دیگر منطقه غرب…