نوشته‌ها

بیمه

مبانی پول: ممانعت از بدهی

/
بدهی چیست؟ بدهی پولی است که به شخصی بدهکارید و یا چیزی است که بای…
بیمه

قیمت آن آرزو چند است

/
قیمت آن آرزو چند است؟ یافتن یک شغل- یا پیدا کردن یک کار بهتر- …