نوشته‌ها

چگونه ناظران مبتنی برریسک ، شرکتهای بیمه را از خطرات دور می کنند

/
ناظران مبتنی بر ریسک، احتمال و شدت ریسک‌های اساسی که شر…

چگونه مدیران بیمه ای با ذخیره خسارات معوق بازی می کنند؟

/
چگونه مدیران بیمه ای با ذخیره خسارات معوق بازی می کنند؟ / حساب ساز…

آیا نوسانات نرخ ارز بر روی قیمت بیمه نامه اثر دارد ؟

/
آیا نوسانات نرخ ارز بر روی قیمت بیمه نامه اثر دارد ؟ هش…

آیین نامه اجرایی ماده ۵ قانون بیمه ثالث تصویب شد

/
هیات وزیران به پیشنهاد بیمه مرکزی و تایید شورای عالی بیمه، آی…

جداول عمر کشور در سال 1395 بر اساس آمارهای ثبت مرگ در ایران 

/
مقایسه این ارقام با پوشش ثبت فوت در دوره مشابه قبل (90-138…

جوسازی های بیمه ایرانی ها برای تصاحب پست هیات مدیره بیمه آسیا

/
بیمه ایرانی همچنان حضور در این شرکت بیمه دولتی را سکوی …

روند بیمه خودروهای صفر کیلومتر از زبان دبیر کل سندیکا

/
نارضایتی از سامانه کاویس / روند بیمه خودروهای صفر کیلومت…

بازبینی نرخ های بازار اتکائی زیر ذره بین جلسه رئیس کل با مدیران عامل

/
در این جلسه در خصوص نرخ های اتکائی اختیاری نیز تبادل نظر شده …

اطلاعات در صنعت بیمه فریز شد

/
اطلاعات در صنعت بیمه فریز شد / مغفول ماندن بازار بیمه های مسئولی…